10 εργαλεία coaching για το επιχειρείν

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε εργαλεία τα οποία θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε μια καλύτερη οπτική για τις δεξιότητές σας και τον επιχειρηματικό σας στόχο. Περιλαμβάνει ερωτήσεις που θα έπρεπε όλοι να θέσουμε στον εαυτό μας πριν κάνουμε μία μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας.