ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Tι κάνουμε;

Το PRAKSIS BCC απευθύνεται σε ανθρώπους από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες με βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες, σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα και σε οικογενειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση διαδοχής στην επόμενη γενιά.
Σε όλους αυτούς τους επιχειρηματίες προσφέρουμε, εντελώς δωρεάν, τις γνώσεις, τον στρατηγικό σχεδιασμό που χρειάζονται αλλά και τις δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να πετύχουν επιχειρηματικά. Μέσω μίας αναγνωρισμένης και βραβευμένης μεθοδολογίας, προσφέρουμε στους επιχειρηματίες διαδοχικές προσωπικές συναντήσεις με επιχειρηματικούς συμβούλους και business coaches, ενώ παράλληλα τους δίνουμε πρόσβαση σε σεμινάρια ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων που υλοποιούνται από κορυφαίους παράγοντες της αγορά

Καινοτομία

Το PRAKSIS BCC ξεχωρίζει γιατί δίνει ισάξια βαρύτητα στα νούμερα και στον άνθρωπο, στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Η μεθοδολογία του PRAKSIS BCC στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: στην επιχειρηματική συμβουλευτική όπου στο επίκεντρο μπαίνει η ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέα και στο business coaching που εστιάζει στον άνθρωπο, τον επιχειρηματία και τις δεξιότητές του. Επίσης ξεχωρίζει, γιατί η εργασία που γίνεται στο PRAKSIS BCC είναι καθαρά εξατομικευμένη και αφορά ξεχωριστά στις ανάγκες του κάθε επιχειρηματία και του κάθε project.

Όραμα

Όραμά μας είναι να στηρίξουμε όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού να χτίσουν ένα καλύτερο αύριο για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους δημιουργικούς ανθρώπους που χρειάζονται μία μικρή ώθηση για να κάνουν την ιδέα τους πράξη. Στόχος μας είναι επίσης να στηρίξουμε τα μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, στον αγώνα τους να επιβιώσουν, να εκσυγχρονιστούν, να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές προκλήσεις, να απευθυνθούν σε πελάτες πέραν των συνόρων της χώρας, να καταστρώσουν και να υλοποιήσουν ένα βιώσιμο πλάνο ανάπτυξης.