ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Aνθρώπους που έχουν βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες
  • Yφιστάμενες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας
  • Eλεύθερους επαγγελματίες που αναγνωρίζουν την ανάγκη για ενδυνάμωση των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων

Βασικό κριτήριο για τη συμμετοχή στο PRAKSIS Business Coaching Center είναι η βιωσιμότητα της επιχειρηματικής ιδέας. Σημειώνεται ωστόσο, ότι καταστατικός σκοπός της PRAKSIS είναι η αντιμετώπιση του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Κατά συνέπεια, το PRAKSIS Business Coaching Center φιλοδοξεί να σταθεί δίπλα στους κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένους πληθυσμούς και να βοηθήσει στην εύρυθμη επανένταξη τους ως ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Το πρώτο βήμα είναι η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής, όπου καταγράφετε στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της ιδέας και επιχειρηματικό πλάνο μίας σελίδας. Η αίτηση αξιολογείται και, εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τότε ο ενδιαφερόμενος καλείται σε προσωπική συνέντευξη.
Σημειώνουμε πως το πρόγραμμα λειτουργεί στη λογική των 4μηνων κύκλων. Ο κύκλος Α διαρκεί τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο – Ιούνιο και ο κύκλος Β τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο – Δεκέμβριο – Ιανουάριο.
Κατά συνέπεια, ενώ αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συνεντεύξεις γίνονται μόνο κάθε Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο.

Όχι. Όλες οι υπηρεσίες του PRAKSIS Business Coaching Center προσφέρονται εντελώς δωρεάν.

Μόνο η συνέπεια! Το PRAKSIS Business Coaching Center είναι ένα αρκετά εντατικό πρόγραμμα, που απαιτεί την παρουσία σας τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, είτε πρόκειται για εξατομικευμένες συναντήσεις με τους συμβούλους / coach είτε για ομαδικά σεμινάρια. Παράλληλα, σε εβδομαδιαία βάση θα σας ανατίθεται εργασία πάνω στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας, την οποία καλείστε να υλοποιείτε εγκαίρως.
Είναι σημαντικό για μας, να γίνει κατανοητό ότι το PRAKSIS Business Coaching Center προσφέρει εντελώς δωρεάν αυτές τις υπηρεσίες σε ανθρώπους που έχουν ως βασική τους προτεραιότητα την υλοποίηση της δικής τους επιχειρηματικής ιδέας.

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, στόχος μας είναι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση νέων θέσεων εργασίας. Είναι λοιπόν, πολύ σημαντικό για εμάς να βρισκόμαστε δίπλα σας στα πρώτα σας βήματα στον επιχειρηματικό στίβο. Για το λόγο αυτό, αναπτύξαμε μία συνεργασία με το ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος), μέσω της οποίας θα παρέχεται σε επιλεγμένους συμμετέχοντες ένα 6μηνο πρόγραμμα followup mentorship.