ΧΟΡΗΓΟΙ

Δωρητής

Από τον Αύγουστο του 2016, το PRAKSIS BCC χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Citi Foundation στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Pathways to Progress”.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Citi που ξεκίνησε το 2014 και στοχεύει στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης της ανεργίας των νέων, μέσω της ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων και της προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας. Από την έναρξή του και μέχρι το 2023, το Pathways to Progress υποστηρίζεται με περισσότερα από 375 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Οι φιλανθρωπικές δωρεές του Ιδρύματος Citi, οι εθελοντικές δράσεις των εργαζομένων της Citi, οι ευκαιρίες για πρώτη εργασία, πρακτική και ανάπτυξη σταδιοδρομίας στη Citi αλλά και οι έρευνες και συνεργασίες με αξιόλογους και αναγνωρισμένους Οργανισμούς, συνθέτουν την πρωτοβουλία Pathways to Progress προκειμένου η επόμενη γενιά να οικοδομήσει ένα ισχυρότερο οικονομικά και βιώσιμο μέλλον για όλους. Με αυτήν την ολιστική προσέγγιση, το Pathways to Progress επιδιώκει να μειώσει την αναντιστοιχία που παρατηρείται μεταξύ δεξιοτήτων που απαιτούνται και των προσφερόμενων θέσεων εργασίας και να εξοπλίσει τους νέους, ιδιαίτερα εκείνους που προέρχονται από μη προνομιούχες κοινότητες, με τις αναγκαίες δεξιότητες και την απαραίτητη επαγγελματική δικτύωση για να επιτύχουν στη σημερινή ταχέως μεταβαλλόμενη οικονομία.

Αρχικοί Χρηματοδότες

Το PRAKSIS Business Coaching Center ξεκίνησε να λειτουργεί το 2014. Τα πρώτα χρόνια της δράσης του, μέχρι και το Μάιο του 2016 έχει την υποστήριξη των ακόλουθων φορέων.
Τους ευχαριστούμε θερμά.

US-Embassy

U. Embassy Athens (2014 – 2015)

JP-Morgan

J.P Morgan (2014 – 2015)

Visa-logo

VISA (Φεβρουάριος – Ιούνιος 2016)

Limmat-Color-High

LIMMAT STIFTUNG (Δημιουργία OneUp)

Vapori

ΑΜΚΕ ΒΑΠΟΡΙ (2015)