ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Αίτηση Συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τον 17ο κύκλο του PRAKSIS BCC έχουν συμπληρωθείτε. Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση και να επικοινωνήσουμε μαζί σας με την έναρξη του 18ου κύκλου, τον Σεπτέμβριο 2022.