Η Διαχείριση της σχέσης με τον Πελάτη – Customer Relationship Management (CRM)

Άρθρο του μέλους του ΚΕΜΕΛ Δημήτρη Παξιμάδη Customer Relationship Management (CRM) Σήμερα όλοι μιλάνε για Πελατοκεντρικό Μάρκετινγκ και τη Διαχείριση της Σχέσης με τον Πελάτη αλλά ελάχιστοι το εφαρμόζουν σωστά

Share
Η εξέλιξη της διαφημιστικής επικοινωνίας

Από τον Δημήτρη Παξιμάδη, μέλος του ΚΕΜΕΛ To USP και το brand image Η διαφήμιση, σαν κύριο μέσο της επικοινωνίας, πέρασε πολλά χαρακτηριστικά στάδια τις τελευταίες δεκαετίες. Στη δεκαετία του

Share
Δημιουργία πλάνου μάρκετινγκ και πωλήσεων

Η δημιουργία μιας επιτυχημένης στρατηγικής μάρκετινγκ, η αναζήτηση ευκαιριών για την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς η αποτελεσματικότερη επαφή με τους τρέχοντες και τους μελλοντικούς πελάτες είναι μια απαιτητική εργασία.

Share
ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  START – UPS ΚΑΙ ΜΜΕ

Ο πιο κρίσιμος παράγοντας για μια επιχείρηση είναι να επιλέξει την πλέον πρόσφορη πηγή χρηματοδότησης. Προς το παρόν, οι διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης είναι: Αngel Ιnvestors Πολλά start-ups στο ξεκίνημά τους

Share
ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Λόγοι και τρόποι αντιμετώπισης

Με τον όρο αναβλητικότητα εννοούμε την εκούσια και άσκοπη καθυστέρηση μιας προγραμματισμένης δράσης, πέρα από τον χρόνο που απαιτείται για την παραγωγή της επιθυμητής επίδοσης ή της επιτυχούς ολοκλήρωσης. Με

Share
STORYTELLING.. Πες το με μια ιστορία

Η πρώτη εμφάνιση της τεχνικής της Αφήγησης – Storytelling χρονολογείται από τα πρώτα βήματα της ανθρωπότητας και ιστορικά αποτελεί την πρώτη απόπειρα προφορικής διατύπωσης μιας ιστορίας. Βασικές μορφές αφήγησης αποτέλεσαν

Share