startups and smes financing methods

ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ START – UPS ΚΑΙ ΜΜΕ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ START – UPS ΚΑΙ ΜΜΕ

Ο πιο κρίσιμος παράγοντας για μια επιχείρηση είναι να επιλέξει την πλέον πρόσφορη πηγή χρηματοδότησης. Προς το παρόν, οι διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης είναι:

Αngel Ιnvestors
Πολλά start-ups στο ξεκίνημά τους χρησιμοποιούν προσωπικά κεφάλαια, μέχρι να αποδείξουν στους υποψήφιους επενδυτές ότι μπορούν να αποκτήσουν τους πρώτους τους πελάτες. Ακολουθώντας αυτόν το δρόμο είναι ευκολότερο να προσεγγίσεις επιχειρηματικούς αγγέλους (angel investors) που θα χρηματοδοτήσουν την επιχείρηση σου. Στην ουσία, οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι μεμονωμένοι επενδυτές, που παρέχουν κεφάλαια για την ίδρυση μιας επιχείρησης, συνήθως με αντάλλαγμα μετατρέψιμου χρέους ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του start-up. Πρόσφατα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α.) προχώρησε στη δημιουργία Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων , ενώ σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο υπάρχει το δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (EBAN) European Business Angels Network

Seed Capital
Seed Capital ή Κεφάλαιο Σποράς, είναι μικρή χρηματοδότηση για έναρξη επιχείρησης. Τα κύρια χαρακτηριστικά των δράσεων αυτών είναι ότι το κεφάλαιο είναι αρκετά μικρό (15 έως 50 χιλ ευρώ), προκαταβάλλεται, και προορίζεται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα του πρώτου έτους λειτουργίας της εταιρείας, ώστε να υπάρξει χρόνος για την επιχειρηματική ανάπτυξη της ιδέας. Ενδεικτικά, υπάρχουν δράσεις τόσο του Δημοσίου (Πρόγραμμα ΝΕΕ του ΟΑΕΔ) όσο και του ιδιωτικού τομέα (TheOpenFund), για διάφορους τομείς της οικονομίας (παραδοσιακά προϊόντα, πληροφορική, κ.α.).

Τράπεζες
Οι τράπεζες είναι η παραδοσιακή πηγή χρηματοδότησης για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Όταν οι τράπεζες δανείζουν νέες επιχειρήσεις, οι δανειολήπτες υποχρεώνονται να παρέχουν σημαντικές εγγυήσεις. Επίσης, οι τράπεζες μπορεί να περιορίσουν τη χρηματοδότηση, εντός συγκεκριμένων ορίων (πχ δάνειο για κεφάλαιο κίνησης έως ….. χιλ. ευρώ). Επίσης, οι τράπεζες θα θελήσουν να κατανοήσουν τη δουλειά, και συνήθως ζητούν να δουν το επιχειρηματικό σχέδιο. Καθώς μια αίτηση για τραπεζική χρηματοδότηση θα μελετηθεί από πολλά κλιμάκια που το κάθε ένα θα ελέγχει διαφορετικά θέματα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το επιχειρηματικό σχέδιο να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερο, ώστε να αποφευχθούν οι όποιες καθυστερήσεις. Επίσης, οι τράπεζες σήμερα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Καθώς έχουν πολλά δάνεια που δεν αποπληρώνονται, αυτό τις κάνει ιδιαίτερα προσεκτικές για να δοθεί ένα δάνειο. Οι τράπεζες από εδώ και πέρα θα εστιάζουν ολοένα και περισσότερο στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου τους, με κύριο μέλημα τους την αποπληρωμή του δανείου. Γενικά μιλώντας, ο τραπεζίτης είναι σαν συνεταίρος. Πρέπει να τον κάνεις να πιστέψει σε εσένα και το προϊόν σου. Πρέπει να τον εμπνεύσεις. Θα πρέπει να τους κρατάμε ενήμερους για
τις εξελίξεις και τις αποφάσεις μας, και να τους προειδοποιούμε εγκαίρως αν χρειαζόμαστε υποστήριξη.

Venture capital
Οι επενδυτές Κεφαλαίων Επιχειρηματικού Κινδύνου (Venture Capital – VC) ενδιαφέρονται μόνο για επιχειρηματικές ιδέες με μεγάλη προοπτική ανάπτυξης και με ομάδα έμπειρη και φιλόδοξη, ικανή να μετατρέψει την επιχειρηματική της πρόταση σε μια επικερδή εταιρεία. Το VC είναι μια μεσομακροπρόθεσμη χρηματοδότηση έναντι ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Το μέγεθος της συμμετοχής σχετίζεται με τον αναμενόμενο κίνδυνο και κέρδη της επιχείρησης. Η συνεργασία των εταιρειών Venture Capital δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή κεφαλαίων αλλά παρέχεται επίσης βοήθεια και σε ότι αφορά την διοίκηση, το marketing, την στελέχωση και το στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης. Σημαντικές επίσης για την χρηματοδοτούμενη επιχείρηση είναι οι σχέσεις της εταιρίας Venture Capital με άλλες επιχειρήσεις της αγοράς που μπορεί να χρησιμεύσουν στην σύναψη συνεργασιών. Το μεγάλο πλεονέκτημα της χρηματοδότησης μέσω Venture Capital είναι η επιχείρηση δεν υποχρεούται στην παροχή εγγυήσεων για το κεφάλαιο που της παρέχεται. Έτσι ακόμα και σε περίπτωση αποτυχίας της επιχείρησης, η εταιρεία Venture Capital δεν διεκδικεί επιστροφή των χρημάτων που επένδυσε στην επιχείρηση, εφόσον φυσικά τηρήθηκαν οι όροι της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Πληροφορίες στην Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων

ΕΣΠΑ
To ΕΣΠΑ είναι το ελληνικό πρόγραμμα που διοχετεύει στην Ελλάδα τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζονται για εξομάλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ. Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, η εκάστοτε κυβέρνηση διαμοιράζει χρηματοδοτήσεις στοχευμένες σε διαφορετικούς τομείς κάθε φορά, οι οποίες ανακοινώνονται με προδημοσιεύσεις και την τελική προκήρυξη. Οι υποβολές διεξάγονται σε χρονικά περιορισμένες περιόδους, που προαναγγέλλονται από τα εκάστοτε αρμόδια Υπουργεία. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται μαζικά, δημοσιεύονται τα αποτελέσματα και στη συνέχεια δίνεται διορία ενός έως τριών ετών για την υλοποίηση τους. Η χρηματοδότηση αφορά ένα ποσοστό της επένδυσης ή φοροαπαλλαγές. Είναι μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για να συνδυαστεί με έναν ή περισσότερους από τους λοιπούς τρόπους χρηματοδότησης (τράπεζα, venture capital κ.α.).

Ευρωπαϊκή Ένωση
Εάν διαχειρίζεστε μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ), μπορείτε να λάβετε χρηματοδότηση της ΕΕ με μορφή επιδοτήσεων, δανείων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εγγυήσεων. Η ενίσχυση διατίθεται είτε απευθείας (επιδοτήσεις ΕΕ) είτε μέσω προγραμμάτων που η διαχείρισή τους γίνεται σε εθνικό επίπεδο.

Crowdfunding
Το crowdfunding, είναι μια διαδεδομένη μέθοδος διεθνώς όπου από το 2010 μέχρι σήμερα αντλήθηκαν περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα, λειτουργούν διεθνώς 786 πλατφόρμες crowdfunding, οι 200 από τις οποίες βρίσκονται στην Ευρώπη, με τη Βρετανία να κατέχει ηγετική θέση. Συνήθως, κάθε καμπάνια παρουσίασης ιδέας διαρκεί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ η πλατφόρμα κρατά ως προμήθεια ένα ποσοστό των κεφαλαίων που θα συγκεντρώσει για λογαριασμό της εταιρείας .
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα sites crowdfunding στην Ελλάδα:
www.groopio.gr
http://efund.gr/
www.giveandfund.com
https://www.winnersfund.com

Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Business Incubators)

Οι εταιρείες αυτές παρέχουν σε νεοϊδρυόμενες και με προοπτικές ταχείας ανάπτυξης επιχειρήσεις χρηματοδότηση (σε μικρότερο βαθμό από τις εταιρείες Venture Capital), χώρους και εξοπλισμό (κτιριακές εγκαταστάσεις, έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.λπ.), υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δίκτυο επαφών με πελάτες και προμηθευτές κ.λπ.

Πιο συγκεκριμένα η στήριξη που προσφέρουν οι «Θερμοκοιτίδες Επιχειρηματικότητας» συνίσταται στα ακόλουθα:

(α) χορήγηση υποτροφιών ολιγόμηνης διάρκειας, έτσι ώστε οι νέοι που επιθυμούν να «επιχειρήσουν» να μπορούν απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στα επιχειρηματικά τους σχέδια.

(β) παροχή δυνατότητας να εργάζονται μέσα σε εξειδικευμένους Χώρους Συνεργασίας (κατά το πρότυπο των διεθνώς ονομαζόμενων co-working spaces) κατά τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Βασικός σκοπός είναι οι Χώροι Συνεργασίας να λειτουργήσουν ως εκκολαπτήρια για τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες καθώς στους χώρους αυτούς δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργασιών και την επεξεργασία ιδεών και σχεδίων

(γ) παροχή δυνατότητας να έρθουν σε επαφή με καθοδηγητές (μέντορες) και διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και ημερίδων συνεργασίας, με τη συνδρομή ενός δικτύου συμβούλωνκαθοδηγητών, οι οποίοι θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες , καθοδηγώντας και εκπαιδεύοντας τους νέους και ενδεχομένως υποστηρίζοντας την επαφή τους με δυνητικούς επενδυτές.

Σε αντάλλαγμα οι εταιρείες Incubators παίρνουν ένα ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου ή πληρωμές από την νεοϊδρυόμενη εταιρεία ή γίνεται κάποιος μικτός διακανονισμός

Ο ρόλος των εταιρειών Incubators είναι να συμβάλουν στην ίδρυση και την πρώτη ανάπτυξη μιας νέας εταιρείας ώστε να μπορέσει αυτή στη συνέχεια να διεκδικήσει, με σωστή υποδομή και επαγγελματική προετοιμασία, μεγαλύτερα κεφάλαια (μέσω τραπεζικού δανεισμού ή εταιρειών Venture Capital) για την πρώτη της ευμεγέθη επένδυση που θα της επιτρέψει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να επιβληθεί στην αγορά. Η χρονική διάρκεια της επένδυσης του Incubator κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 6 και 18 μηνών.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω Θερμοκοιτίδες Επιχειρηματικότητας:

 • Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 • Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ
 • Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων
 • Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων για το Δήμο Αθηναίων
 • Athens Impact Hub Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 • AHEAD Alba Hub for Enterprise and Development
 • Orange Grove
 • Θέρμη ΑΕ
 • Πρόγραμμα Egg (Enter- Grow-Go) της Eurobank
 • Πρόγραμμα Aephoria
 • Θερμοκοιτίδα IQbility
 • Startup Series Metavallon
 • Cosmote start up
 • Incubation for Growth-i4G
 • Industry DIsruptions GAme Changes ID-GC
 • ekinisiLAB του ΣΕΒ

Τεχνολογικά Πάρκα
Είναι μια συνύπαρξη στον ίδιο χώρο, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε έναν συγκεκριμένο κλάδο και αντίστοιχων πανεπιστημιακών τμημάτων του κλάδου αυτού. Στην ουσία πρόκειται για
μια περιοχή όπου συγκεντρώνονται επιχειρήσεις με έντονες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στους νέους τομείς της οικονομίας που βασίζονται στη γνώση (πληροφορική – τηλεματική – βιοτεχνολογία – ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.ά.), μαζί με πανεπιστήμια, ερευνητικά ή τεχνολογικά κέντρα. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται υποδομές για προσέλκυση και εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε ένα ελκυστικό τεχνολογικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα προσφέρονται υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης των επιχειρήσεων.
Στη χώρα μας υπάρχουν αρκετά Τεχνολογικά Πάρκα, όπως:

Τεχνολογικό & Επιστημονικό Πάρκο Αττικής (ΤΕΠΑ) «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Ε.ΤΕ.Π.Η.)
Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ)
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (Τ.Π.Θ.)
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ)
Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.)
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε. (ΕΠΠ)

Πηγή : https://www.kemel.gr/sites/default/files/files/ergaleia_hrimatodotisis_neon_epiheiriseon.pdf

Μοιρασου το αρθρο